Disclaimer

 

Alle wijzigingen in structuur, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden aan BMI Kantoormeubelen. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. BMI Kantoormeubelen aanvaard hiervoor nimmer aansprakelijkheid.BMI Kantoormeubelen sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan BMI Kantoormeubelen. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van BMI Kantoormeubelen worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van BMI Kantoormeubelen vereist. Ondanks alle beeldmateriaal zorgvuldig is uitgezocht en dit niet zonder toestemming van derde is overgenomen kan het voorkomen dat er beeldmaterieel van derde is gebruikt zonder toestemming. Dit is nimmer met deze intentie gedaan en zal bij verzoek direct verwijderd worden.